info board

 

Radno vrijeme ambulanti porodične medicine:

 

Radno vrijeme 07:00 - 15:00

 

Bočac, Agino Selo, Borkovići, Verići, Goleši,  Kola, Krupa na Vrbasu, Mišin Han, Piskavica, Potkozarje, Stričići, Karanovac, Šargovac, Kuljani, Motike, Česma, Ada, Paprikovac

 

Radno vrijeme 07:00 - 20:00

 

Zalužani, Kočićev Vijenac, Lazarevo, Lauš, Nova Varoš, Obilićevo, Petrićevac, Rosulje, Starčevica, Centar 1, Centar 2, Vrbanja, Srpske Toplice, Bronzani Majdan, Dragočaj

Da li ste zadovoljni uslugama u Domu zdravlja Banja Luka?
Veoma zadovoljan
Zadovoljan
Djelimično zadovoljan
Uglavnom nezadovoljan
Nezadovoljan

POČELA BESPLATNA VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKE GRIPE

U svim gradskim, prigradskim i seoskim ambulantama porodične medicine počela je besplatna vakcinacija protiv sezonske gripe. Dom zdravlja Banja Luka je od Fonda zdravstvenog osiguranja RS dobio 2.600 doza besplatnih vakcina za sljedeće kategorije pacijenata:

 
  •  pacijenti na hemodijalizi,
  • pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin zavisni,
  • pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja (pacijenti sa ugrađenom stentom, pacijenti kod kojih je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je rađen bypass, pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim pacemaker-om),
  • djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu,
  • djeca oboljela od cistične fibroze pluća,
  • osobe koje boluju od mišićne distrofije i osobe oboljele od multiple skleroze,
  • osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti.