info board

 

Radno vrijeme ambulanti porodične medicine:

 

Radno vrijeme 07:00 - 15:00

 

Bočac, Agino Selo, Borkovići, Verići, Goleši,  Kola, Krupa na Vrbasu, Mišin Han, Piskavica, Potkozarje, Stričići, Karanovac, Šargovac, Kuljani, Motike, Česma, Ada, Paprikovac

 

Radno vrijeme 07:00 - 20:00

 

Zalužani, Kočićev Vijenac, Lazarevo, Lauš, Nova Varoš, Obilićevo, Petrićevac, Rosulje, Starčevica, Centar 1, Centar 2, Vrbanja, Srpske Toplice, Bronzani Majdan, Dragočaj

Da li ste zadovoljni uslugama u Domu zdravlja Banja Luka?
Veoma zadovoljan
Zadovoljan
Djelimično zadovoljan
Uglavnom nezadovoljan
Nezadovoljan

Početna

Dom zdravlja Banja Luka je prvi nivo kontakta građana Banja Luke sa sistemom zdravstvene zaštite. Naš cilj je obezbijediti što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sistema.

 

Razvijamo odgovornost za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za pojedinca. Usmjereni smo prema porodici, očuvanju i unapređenju zdravlja njenih članova. Svakodnevno radimo na razvoju mehanizama za unapređenje kvaliteta zaštite koju pružamo našim korisnicima. Obezbjeđujemo kontinuitet zdravstvene zaštite, rješavamo akutne i hronične poremećaje zdravlja. Primjenjujući odgovarajuće tehnologije, akcenat stavljamo na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Maksimalno koristimo raspoložive resurse, uz kontinuirani kvalitet rada u cilju očuvanja i unaprijeđenja zdravlja.

Koristeći savremene medicinske doktrine, nastojimo ostvariti opšti cilj – zdravi ljudi u zajednici.

 

Novosti

 • Zdravstvene usluge dostupne i tokom Vaskršnjih praznika

  2015-04-09 12:46
 • Poziv građanima da se pregistruju

  2015-03-26 14:12

    Na osnovu zahtjeva građana za otvaranjem ambulanti porodične medicine na području mjesnih zajednica u kojima žive, Grad Banja Luka i JZU “Dom zdravlja” su u proteklom period otvorili ambulante porodične medicine u zakupljenim prostorima mjesnih zajednica: Kuljani, Šargovac, Česma, Ada i Paprikovac. Na taj način zdravstvena zaštita je postala dostupnija, a zahtjevi građana ovih mjesnih zajednica ispunjeni.

 • SISTEMATSKI PREGLEDI ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED

  2015-03-20 10:09

    Vremenski rok za sistematski pregled(upis) je do kraja aprila 2015.godine. Za sistematski pregled potreban je zdravstveni karton djeteta,potvrda o provedenoj imunizaciji,potvrda o obavljenom stomatološkom pregledu djeteta.

 • Zajednička saradnja dječijeg doma “Rada Vranješević” i Centra za zaštitu mentalnog zdravlja

  2015-03-18 10:57

   Centar za zaštitu mentalnog zdravlja duži niz godina ima uspješnu saradnju sa Dječijim domom,a koja se realizuje pružanjem usluga djeci i mladim koja su uključena u tretman u Centru uključujući i usluge prevencije koje se pružaju u Domu.

 • USLUGA BIOLOŠKE KONTROLE STERILIZACIJE

  2015-02-24 14:13

   Higijensko-epidemiloška služba pruža usluge biloške kontrole efikasnosti vlažne i suhe sterilizacije.

  Za sve dodatne informacije može te se obratiti na kontakt telefon 247-368.
Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 Sledeće »